Folkdräkter från Värmland.
Samtliga bilder klickbara.
Specialsida. Copyright på layout och design: Willis.

1  

2  

 3 

 4 

  6

 7 

8  

9  

10   

 11 

12  

13 

14 

15 

16  

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  

25 

26 

28 

29 

30   

31 

32  

33 

34 

35 

36